انواع لوگو ، انواع نشانه ، انواع مارک ، انواع آرم

لوگو یا نشانه و یا مارک و یا آرم ، به هر شکل گرافیکی ، کلمه نوشته شده به شکل خاص ، نماد و یا هر مشخصه ای گفته میشه که

محصول و یاخدمتی مشخص رو معرفی میکنه و توضیح میده و این نشانه خاص برای این محصول یا خدمت باید با بقیه نشانه هایی که در این حوزه هستن متفاوت باشه .

لوگو چیه؟

طراحی لوگو ، طراحی آرم ، طراحی نشانه ، طراحی لوگوتایپ ، طراحی نام نوشته ، اینها مواردی است که در اینترنت جستجو میشه و مشتریان ما میخوان برای طراحی این موارد به ما و همکاران ما مراجعه کنن ، اما واقعا لوگو چیه و چه کاربردی داره ؟

0
Shares